Textul argumentativ

Textul argumentativ

Redactează un text , în limita unei pagini, în care să argumentezi actualitatea temelor abordate în creația poeților M. Eminescu , Gr. Vieru , A. Păunescu, raportându-te la experiența de cititor.

În redactarea textului , vei respecta următoarele repere:

– formularea unei opinii față de tema abordată;

– enunțarea și dezvoltarea a două argumente ;

– exemplificarea argumentelor;

– formularea unei concluzii pertinente ;

– utilizarea corectă a conectorilor ;

– respectarea normelor de ortografie și punctuație .

Show More

15 Comments

 1. Poetii sunt stâlpii care ne țin tari pe cale.Mihai Eminescu,Grigore Vieru si Adrian Păunescu sunt cei mai apreciati de popor fiindca tema abordata de toti este dragostea.Ce este dragostea?Dragostea este esența vietii ,intruchiparea frumuseții.
  Mihai Eminescu prin poezia ,,Iubind in taină” descrie sinceritatea pură a unui suflet care iubeste in taină ,prefera sa pastreze o tacere si sa iba emotii sincere ,,Iubind in taină am păstrat tăcere” .Atât de relevant transmite putere prin versurile ,,Căci în priviri citeam o vesnicie „.
  Grigore Vieru descrie un sentiment de prețuire prin poezia,,Te port în mine”.Aceste versuri sugereaza imaginea perfecta a unei adevarate bogății:,,Te port în suflet ca pe un vas de preț „.Gândul de apreciere ce ne oferă o pace de fiecare data când purtam pe cineva in gând si ne străduim mereu sa avem grija ca de un lucru de o valoare scumpa.
  Adrian Păunescu prin poezia ,,Ce faci la ora când imi e dor de tine?” ,ne demonstreaza o iubire cu semne de întrebare si gânduri care cuprin inima deseori de griji. Eul liric se confrunta cu o măcinare a gândirii prin versurile:,,Ce fac când imi e dor de tine?/ căci nici un fe de răni nu te opresc”.Iubirea pură dintre doi oameni nu ține cont de intrebari si răni, ea va incerca sa izbândeasca mereu.
  In concluzie pot spune căci fiecare dintre acesti poeți merită aprecierea noastră deoarece prin versurile compuse de ei ,noi am putut să luăm sfaturi pentru viată ca să reușim in destinul nostru . Doar datorită versurilor lor dragostea noastra evolueaza treptat in bine .

 2. Poeții sunt soldați care eliberează cuvintele din închisorile definițiilor , ei sunt stâlpii luminii care ne luminează calea .
  Mihai Eminescu , Grigore Vieru și Andrian Păunescu sunt cei mai iubiți poeți care au abordat tema dragostei .
  ,,Un poet în toată puterea cuvântului”, Mihai Eminescu este cel mai important poet romantic , romantic al nostru. Opera lui Mihai Eminescu este vastă şi apreciată atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, fiind considerat unul dintre puţinii poeţi universali.
  Poezia lui Eminescu, de fapt întrega lui operă se încadrează în romantism, Eminescu fiind considerat ultimul mare romantic european, încheind astfel, romantismul universal. Caracteristici ale romantismului prezente şi în opera lui Eminescu: sensibilitate, fantezie, inspiraţia din folclor şi din trecutul istoric, construirea eroilor excepţionali, ironia satirică, originalitatea, supratema timpului, teme precum cosmicul, istoria, natura şi iubirea toate având ca filon folclorul. Între marile teme ale liricii eminesciene, elogiul iubirii şi al naturii îşi are rezervat un loc special, prin lirismul şi melancolia poeziilor, prin aspiraţia eului către absolut şi perfecţiune. Aceste două mari teme sunt nelipsite în operele lui Eminescu, împletindu-se şi definind de fapt semnificaţii, sentimente, senzaţii, exprimarea eului liric…
  Poezia „Sara pe deal”, este o idilă cu puternice note de pastel, ce reprezintă o redactare din perioada tinereţii, în care tema dragostei se împleteşte cu cea a naturii, într-o viziune optimistă, plină de viaţă. Această concepţie, potrivit căreia natura este un confident sau un spaţiu ocrotitor pentru om este specifică romantismului, întâlnită şi în lirica populară. Poetul romantic e fascinat de spectacolul naturii şi găseşte asociaţii între propria viaţă şi fenomenele acesteia. Cadrul natural este la Eminescu însufleţit, poezia realizând o alternanţă între cele două planuri – planul exterior, plin de calm, reprezentat de tabloul înserării şi al nopţii şi planul interior, prezentat într-o intensitate crescândă, aşteptarea iubitei şi imaginarea clipelor de extaz.
  În textele lui Grigore Vieru dragostea este asemănată cu un izvor veșnic in care cel însetat vine și își potolește setea,dragostea fiind locul in care omul își găsește lumina.Poezia”Vreau sa te văd”el exprima dorul puternic,folosind multe expresii frumoase,descriind dragostea,într-un mod minunat.
  Adrian Păunescu,relatează la fel de frumos sentimentul dragostei in scrierile sale.În poezia”Și totuși iubirea”autorul arată iubirea dar si cealaltă partea a ei .
  În concluzie pot spune că dragostea este o muzică a cărei frumusețe nu se pierde.
  Este durerea plină de dulceață . Este un sentiment ce odată experimentată , nicicând nu poate fi uitat.

 3. Eminescu,Vieru și Păunescu cei mai îndrăgiți poeți români. Autorii dați au abordat cea mai cunoscută temă,tema dragostei. Eminescu fiind cel mai adorat. El fiind considerat cel mai mare reprezentat al romantismului. Vieru și Păunescu deasemenea au scris poezii de dragoste ce au uimit unii oameni.
  Tema dragostei e cea mai actuală și cea mai îndrăgita pentru că majoritatea care studiază aceste opere sunt la vârsta de adolescent. La această vârstă dragostea fiind cea mai aprigă. Poeții la rândul lor au fost la această vârsta și au încadrat cu ușurintă această temă în poezii. Mihai Eminescu a încadrat de cele mai multe ori dragostea și natura în poezii. El admirând natura și fiind îndrăgostit. Grigore Vieru are puține poezii de acest gen dar, și-a arătat mai mult dragostea de mama si de patrie. Mama fiind sursa lui principală de inspirație. Adrian Păunescu la fel a descris dragostea de părinți și de patrie. Prin opinia fiecărui poet dragostea este cel mai de trebuință leac. Ei arată adevărată dragoste și consecințele iubirii.
  Sunt de părere că fără sentimentul de dragoste noi am putea trăi,nu am putea avea o sursă de iubire și căldură. Dragostea înseamnă mamă,tată,familie,prieteni.

 4. Poeții, Mihai Eminescu, Grigore Vieru și Adrian Păunescu sunt genii literaturii române deoarece au demonstrat aceasta prin creațiile sale. Ei sunt foarte cunoscuți prin tema abordată în poezii, care este dragostea. Mihai Eminescu deseori folosește tema dragostei și a naturii în poeziile sale. El fiind considerat cel mai romantic poeți dintre toți. Grigore Vieru abordează tema dragostei în poezia ,,Amândoi „, care sugerează sentimentul de dragostei. Și Adrian Păunescu în creația ,,A mea”, își dedică versurile unei persoane iubite ceea ce sugerează faptul că este tema dragostei.
  Fiecare autor are câteva poezii de dragoste, dar de-asemenea ca dragostea este și diferită ca de exemplu la Mihai Eminescu dragostea este de o persoană iubită dar la Grigore Vieru cel mai des este dragostea de mamă și patrie. Iar la rândul său și Adrian Păunescu are creații despre dragostea dedicată părinților și desigur patriei și dedicate unei persoane. Poeții arătând prin creațiile lor ca dragostea este cel mai scump sentiment și că este diferit. De-asemenea că dragostea nu este doar plină de bucurii în unele cazuri ea este și dureroasă plină de tristeți.
  Concluzia mea este că dragostea nu este numai flori, zâmbete, iubire, ci înseamnă și lacrimi,dorință, pasiune și de aceea puțini au privilegiu de ai descoperi puterea.

 5. Omul este aproape de atingerea perfecțiunii când se îndrăgostesc . Însă trebuie să învățăm cum să iubim frumos, cu adevărat .
  Noi ne putem mândri cu poeții Mihai Eminescu , Grigore Vieru și Adrian Păunescu pentru că ne-au lăsat moștenire niște opere incredibile împletite armonios cu calitățile temei dragostei .
  Poeziile acestor genii le putem considera mari exemple pentru noi . Pentru că, în primul rând , scrierile lor sunt cufundate în motivul dragostei și acoperite cu cele mai potrivite calități ale ei .
  În al doilea rând , noi studiindu-le , ne umplem inima cu aceste calități ale perfecțiunii, transformându-ne în cea mai bună versiune a noastră.
  Mihai Eminescu în poezia ,, De ce nu-mi vii “ ne învață cea mai importantă calitate a dragostei . Aceasta este Loialitatea!
  “In lumea asta sunt femei
Cu ochi ce izvorasc scantei …
Dar, oricit ele sunt de sus,
Ca tine nu-s, ca tine nu-s! “
  Aceste minunate versuri ne explică faptul că existe milioane de femei perfecte în lume . Însă când iubim , defectele partenerului le vedem ca cele mai bune calități. Nu trebuie să ne comparam partenerii cu alte persoane , ci să îi apreciem . Fiindcă doar ei ne sunt alături la greu și la bine .
  În susținerea părerii mele aduc ca exemplu și versurile lui Adrian Păunescu din poezia ,,A mea “ care sunt :
  “Şi jur pe tine şi pe apa toată 
  care ne ţine barca înclinată
  că vei ramane – dincolo de număr
  şi dincolo de forme, măşti şi vorbe – 
  a mea, de-a pururi, ca un braţ în umăr “
  Aceste cuvine la fel exprimă devotamentul în relație . Loialitatea într-o relație nu se rezumă doar la a acorda exclusivitate partenerului tău și la declarații de dragoste, ci înseamnă mai mult de atât. Înseamnă să-l alegi pe el în fiecare zi, investind efort pentru a-i arăta cât de mult reprezintă pentru tine.
  Pe lângă miriada de opere fabuloase despre dragostea dintre parteneri , învățăm în special de la Grigore Vieru să ne iubim patria, cultura și limba . În poezia ,,În limba ta “ poetul ne dezvăluie un adevăr miraculos:
  “In aceeasi limba
Toata lumea plange,
In aceeasi limba
Rade un pamant.
  Ci doar in limba ta
 Durerea poti s-o mangai,
Iar bucuria
 s-o preschimbi in cânt”
  Patria , cultura , obiceiurile și limba noastră au fost alături de noi la bine si la primejdie . Au fost martori la primii noștrii pași și la primele noastre cuvinte .
  Dragostea este cea mai frumoasã si melodioasă parte a vieții. lubim patria, religia, părinții, neamul, dar ne îndrăgostim cu trup si suflet de acea persoană cu care ne decidem să trăim tot restul vieții. Dragostea este cel mai simplu joc jucat vreodată, pentru că a iubi o ora este animalic, pentru a iubi o zi este omenesc, a iubi o viață este ceva îngeresc, dar a iubi o viatà intreagà pe o singură ființă este divin. Nu este nevoie de motive pentru a fi îndrăgostit. Ea nici măcar nu se explică in cuvinte, ne vine greu sà scrim si sà explicam ceea ce simtim atunci cind suntem îndrăgostiți, dar suntem și extrem de Fericiți. Dragostea este oarbã, cind iubesti pe cineva nu auzi pe nimeni, nu vezi nici o gresealà a persoanei iubite si ierti totul.În concluzie, dragostea se uità, dar ultima le intrece pe toate si acea ultima dragoste este unica din viețile noastre.

 6. Poeții Mihai Eminescu, Adrian Păunescu și Grigore Vieru sunt foarte cunoscuți datorită temelor abordate, cea mai renumită fiind, dragostea. Tema dragostea este descrisă de fiecare poet în modul său, dar cu același înțeles. Mihai Eminescu este cel mai apreciat . El este considerat cel mai mare reprezentat al romantismului. Dar pe lângă tema dragostei mai abordează tema naturii. Grigore Vieru de asemenea a scris poezii de dragoste de exemplu poeziile ,,Te port in mine ” Și ,, Amândoi „, în aceste poezii el descrie dragostea într-un mod minunat. Adrian Păunescu deasemenea abordează tema dragostei prin poezia,, Dacă tu ai dispărea”, dar pe lângă tema dragostei mai abordează tema,dragostea dedicată părinților, patriei și unei persoane. Poeții ne arată că dragostea este cel mai pur, sincer, și totodată cel mai greu de înțeles sentiment și ca fără el nimeni nu ar putea trai. Dar totuși ei nu ne arată doar părțile bune ale dragostei dar ne arată că dragostea poate avea și părți mai puțin placute, lacrimi, durere, despărțire, durerea de a rămâne jumătate dintr-un intreg.
  Părerea mea este ca dragostea pe lângă ca este cel mai frumos sentiment dar este și cel mai neînțeles sentiment, trebuie să treci mai întâi prin durerea dragostei ca să ajungi să o înțelegi. Dragostea este bucurie, plâns, pasiune, curaj, frică. Dragostea este în tot ceea ce ne înconjoară.

 7. -Mihai Eminescu exprimă adesea sentimentele de dragoste in mijlocul naturii, de aceea cele douà teme se imbinã armonios. Natura eminesciană se manifestă in două planuri ce se întrepătrund, cel terestru si cel cosmic. Motivele romantice ale naturii terestre, codrul, izvoarele, salcâmul, teiul, lacul, sunt observate in functie de succesiunea anotimpurilor.
  Tema iubirii este cea mai des intalnita tema in literatura , cu atat mai mult in poezia lirica. Cei care au nuanțat poezia iubirii, surprinzând toate aspectele ei au fost poeții visători și căutători ai absolutului.Mihai Eminescu a perceput iubirea ca un sentiment intemeietor, ca un mit fundamental al poeziei orale si culte. Daca scriitorii clasici aveau ca model cuplul adamic,romanticii isi imaginau cuplul uman intr-o concordanta perfecta cu ritmurile lumii cosmice.

  -Grigore Vieru cultivă o poezie de dragoste din care reiese zbuciumul interior al celui aflat sub taina dorului. Dorinta de a contopi într-o singură identitate, intr-o logodna, dragostea dintre două suflete, ne arată ca Grigore Vieru este mereu preocupat de găsirea imaginii acelui unic. Din lirica Viereană iese la suprafața o dialectica a feminitatii, in care poetul atribuie elemente si simboluri specifice fiecarei parti. În poeziile sale, Grigore Vieru îi conferă iubitei un statut miraculos, care ține de taina filosofiei. Astfel iubita apare ca un element de legatură intre lumea fizică si cea cosmică. lubita este puntea care face posibilă viețuirea printre elementele naturii, ea este finta care reprezinta sensul existentei. In poezia lui Grigore Vieru dragostea este concepută ca un izvor vesnic din care cel insetat caută să își potolească setea.Dragostea este flacara aprinsă a unei lumânari care arde în marea catedrala a lui Dumnezeu, ea este sensul supraviețuirii,este locul in care omul isi gaseste marea lumina, in care cei de aproape vor gasi identitatea strămoșeasca , pură si nealterata. -lubirea, dragostea, dorul sunt cele trei esteme determinante ale universului imaginar al literaturii romane, care atrag semantic,in plan existențial ,și un al patrulea estem – credință,formînd astfel cei patru piloni spirituali care țin cupola valorica a întregii culturi a poporului romînesc.Acest fapt este identificabil si in cazul creatiei lui Adrian Păunescu.Dintre vocile lirice ale poetului aceasta voce încearcă sa releve laturile conceptului iubirii,nu atit gindit, ci,mai ales,trait,in cazul diverselor ipostaze ale eului liric sau ale personajelor romanului său,voce care,își recunoaște vina marei sale iubiri.

 8. Cei mai îndrăgiți și cunoscuți poeți sunt Mihai Eminescu, Grigore Vieru și Adrian Păunescu. Ei sunt de cele mai multe ori datorită temelor din creațiile sale proprii, și anume tema dragostei. Eminescu este cel dintâi care a dat un stil sufletului nostru. Care și până în prezent este considerat ca fiind cel mai romantic poet. Deasemenea și Vieru, și Păunescu sunt apreciați pentru poeziile de dragoste minunate care ne ajung la suflet. Pentru noi această temă e îndrăgită, deoarece acum suntem la vârsta cea mai fragedă, când descoperim lucruri noi, la vârsta adolescentină. Când ne trezește fiorul dragostei. Eminescu și-a expus în poeziile sale dragostea pentru o persoană. Vieru de cele mai multe ori dragostea pentru mamă și patria sa. Iar Păunescu a descris dragostea dragostea pentru persoana iubită, de patrie. Prin scrierile lor ne-au demonstrat că dragostea este cel mai profund sentiment și cel mai frumos. Și deasemenea este plină și de tristețe, lacrimi.
  Concluzia mea este că dragostea nu este doar zâmbete și împliniri, dar trebuie de trecut peste multe obstacole, precum durere, dorință și mult curaj. Datorită dragostei ne încălzim sufletele unui altuia.

 9. Dragostea-cel mai profund și mai frumos sentiment pe care poate să-l simtă o persoană vreodată. Dragostea este subiectul întîlnit în majoritatea operelor pe care le-au scris cei mai apreciați poeți români:Mihai Eminescu,Grigore Vieru și Adrian Păunescu. Eminescu este cel mai adorat. El fiind considerat cel mai mare reprezentat al romantismului. El a încadrat de cele mai multe ori dragostea și natura în poeziile sale. Cea mai apreciată,dar și cea mai voluminoasă operă a poetului este “Luceafărul” ,este un poem desăvârșit al iubirii ideale, pe care poetul a căutat-o cu o sete nestinsă toată viața. Grigore Vieru abordează cel mai des dragostea de mamă și patrie. Mama fiind sursa lui principală de inspirație. În textele poetului dragostea este asemănată cu un izvor veșnic în care cel însetat vine și își potolește setea. Poezia “Vreau să te văd” descrie dragostea într-un mod minunat și deosebit. Adrian Păunescu abordează tema dragostei prin poezia,, Dacă tu ai dispărea” ,tot el a fost cel care a scris cel mai mult despre dragostea față de părinți și de patrie.Fiecare poet își are acel farmecul al său,care îl face să fie admirat de o lume întreagă. Prin opinia fiecărui poet dragostea este cel mai de preț lucru din lume. Ei arată adevărată dragoste și consecințele iubirii.Fără dragoste noi nu am putea trăi,nu am putea avea o sursă de iubire și căldură. Dragostea înseamnă familie:mamă,tată,soră,frate, prieteni.Dragostea necesită sacrificii,însă odată ajunși în culmea fericirii ei,nu mai avem nevoie de nimic.

 10. Tema iubirii este cea mai des întâlnită temă în literatura lumii, cu atât mai mult în poezia lirică. Cei care au nuanțat poezia iubirii, surprinzând toate aspectele ei au fost poeții romantici, visători și căutători ai absolutului și în plan sentimental. Nu este ceva nou faptul că Mihai Eminescu a perceput iubirea ca un sentiment întemeietor, ca un mit fundamental al poeziei orale și culte.
       Grigore Vieru a scris poezii de dragoste din care reiese zbuciumul interior a celui aflat sub taina dorului. Dorința de a contopi sub aceeași identitate dragostea dintre două suflete, demonstrează că el a fost mereu preocupat de găsirea imaginii acelui „Unic”.
       Tema dragostei este un subiect de actualitate, în special în rândul tinerilor. De aceea apreciem mult aceste opere a marilor scriitori!

 11. Poeții Mihai Eminescu, Adrian Păunescu și Grigore Vieru sunt mândria poporului nostru, deoarece au abordată în operele lor cea mai frumoasă temă și anume dragostea. Dragostea un sentiment plăcut, cald ce este în inima fiecărei persoane. Fiecare poet descrie dragostea așa cum o văd ei în parte. Mihai Eminescu în poezia „De ce nu-mi vii” descrie o dragoste care nu a avut un început și nici un final, descrie un sentiment de dezamăgire și melancolie. Grigore Vieru în poezia „Vreau să te văd” descrie atât de profund femeia de lângă el ,caracterizând-o și comparând-o cu frumusețea naturii. „Vreau sa te vad, femeie, “descriind un dor inexplicabil pentru ea , o femeie cu ochii verzi.
  Deasemenea Adrian Păunescu în poezia „ Dacă tu ai dispărea” îi exprima sincerele sentimente față de dragostea sa. „Dacă tu ai dispărea
Fi-ţi-ar moartea numai viaţă
 Dulcea mea, amara mea
Aş pleca în ţări de gheaţă”. Dragostea descrisă de fiecare poet este diferită, însă asemănător este că fiecare ne transmite ca dragostea este acel sentiment fără de care nu am putea trăi, deasemenea ne aduce și bucurii în viața și dureri. Consider că dragostea este tot ce ne înconjoară: familia, prietenii și omenia. Cel mai puternic sentiment pe care uneori nu îl poți stăpâni astfel că te conduce unde dorește.

 12. Poeții Mihai Eminescu, Adrian Păunescu și Grigore Vieru sunt foarte cunoscuți datorită temelor abordate, cea mai renumită fiind, dragostea. Tema dragostea este descrisă de fiecare poet în modul său, dar cu același înțeles. Mihai Eminescu este cel mai apreciat . El este considerat cel mai mare reprezentat al romantismului. Dar pe lângă tema dragostei mai abordează tema naturii. Grigore Vieru de asemenea a scris poezii de dragoste de exemplu poeziile ,,Te port in mine ” Și ,, Amândoi “, în aceste poezii el descrie dragostea într-un mod minunat. Adrian Păunescu deasemenea abordează tema dragostei prin poezia,, Dacă tu ai dispărea”, dar pe lângă tema dragostei mai abordează tema,dragostea dedicată părinților, patriei și unei persoane. Poeții ne arată că dragostea este cel mai pur, sincer, și totodată cel mai greu de înțeles sentiment și ca fără el nimeni nu ar putea trai. Dar totuși ei nu ne arată doar părțile bune ale dragostei dar ne arată că dragostea poate avea și părți mai puțin placute, lacrimi, durere, despărțire, durerea de a rămâne jumătate dintr-un intreg.
  Părerea mea este ca dragostea pe lângă ca este cel mai frumos sentiment dar este și cel mai neînțeles sentiment, trebuie să treci mai întâi prin durerea dragostei ca să ajungi să o înțelegi. Dragostea este bucurie, plâns, pasiune, curaj, frică. Dragostea este în tot ceea ce ne înconjoară.

 13. Grigore Vieru se simte legat printr-un ,,Legământ” de creația lui Mihai Eminescu. Pentru el Eminescu înseamnă credință și dragoste:,,așezați-mi-o ca pernă /
  Cu toți codrii ei în zbucium .Grigore Vieru ne transmite iubirea și admirația față de operele eminesciene .Prin  creația lui Eminescu vedem cele ma sublime sentimente de dragoste ce ne farmecă prin cuvântul rostit.

 14. Consider că opera lui Grigore Vieru este apreciata și acum de mulți cititori.
  Susțin acest lucru, deoarece în creația sa poetul abordează temele majore:dragostea pentru mamă,patrie,limbă.
  Aceste valori ne prezintă pe noi ca națiune. Suntem un popor cu genii literare care ne-au lăsat drept moștenire – cartea. Pentru Grigore Vieru,Eminescu este cartea de căpătâi ,,așezați-mi-o ca pernă/ cu toți codrii ei in zbucium” care ne inspiră dragostea pentru tot ce e frumos pe acest pământ.

 15. Consider,că opera lui Grigore Vieru este străbătută de multă lumină.Susțin acest lucru,deoarece el își pune suflet în opera sa.În primul rând abordează teme majore:dragostea pentru mamă,patrie,limbă.Dar în același timp este fermecat de versurile eminesciene,legat prin veșnicie cu opera sa ,,așezați-mi-o că pernă/cu toți codrii ei în zbucium”. Poetul dorește ca Eminescu să devină și pentru generațiile următoare „carte de căpătâi”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button